"Každý má svou barvu!"

přísloví

Přihlášení

ARTETERAPIE
aneb výcvik v artetechnikách

Umění pro zdraví.

Pozitivní síla umění je základem pro arteterapeutickou metodu.
Nejpodstatnější zdroje její energie nacházíme tři:

   
 • samotný proces vlastní tvorby (malování, hudba, divadlo, keramická tvorba, design, ...)
 • výsledné dílo tvořícího člověka (obraz, fotografie, zahrada, ...)
 • umělecká činnost okolního světa, která nás obklopuje
  (architektura, móda, ...)
 •  

Uměleckou činnost přitom používáme v celé její škále od výtvarných technik
po tvůrčí psaní.
Účastníci kurzu procházejí cestou sebepoznání, uvolnění, radosti z rozmanitosti, vlastních schopností a mnohotvárnosti pojetí světa v dílech kolegů.
Studenti se naučí nejrůznějším technikám dobře použitelným při práci s dětmi, programech s dospělými, pro vlastní volný čas a rozvoj dosud utajených dovedností.

Historie

O rozvoj metody a její název art therapy se od třicátých let 20.století zasloužila Margaret Naumburgová , která vycházela z psychoanalytického přístupu.

V 60 letech 20.století bylo otevřeno první oficiální studium  arteterapie
na Hanneman university  ve Filadelfii.

Mezi významné osobnosti z oboru arteterapie patří Edith Kramerová – sochařka
a arteterapeutka, pomáhající dětem emigrantů do USA, Leo Navrátil – rakouský psychiatr, který diagnostikoval pacienty podle jejich kreseb a maleb.


Obsah kurzu

  Teoretická část:
 • význam formy, barev, struktury, kompozice apod.
 • formy a metody arteterapie
 • teoretická východiska z oboru psychologie

 

  Praktická část:
 • celá paleta cvičení podporující tvořivost, koncentraci,
  integraci a sebepoznání osobnosti


Organizace kurzů

Kurzy ve všední dny probíhají v pravidelních týdenních intervalech.
Délka 1 lekce je 2,5 hod. nebo 1,5 hod.
Termíny intenzivních sobotních kurzů: 20.9., 27.9., 11.10., 22.11.2014, 24.1.2015
od 9:30 - 16:30 hod. 
V ceně kurzu je zahrnut výtvarný materiál a 1 individuální konzultace.
Více na kurzy ve všední dny, intenzivní, přednášky, další obory.

Vícedenní kurz s programem a ubytování viz pobytové kurzy.

Individuální kurzy probíhají formou individuálních konzultací.

 

 

 

 

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz