"Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít."

Mark Twain

Přihlášení

DALŠÍ OBORY - KURZY, SEMINÁŘE

I. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE, Vojtěch Franče:
Typologie MBTI a její využití v grafologii - 1. a 2. část
Typologie živlů a její využití v grafologii - 3. část


Typologie MBTI je velmi účinný nástroj poskytující plastické modelování osobnosti, včetně určení jejích silných a slabých stránek. 
Jsme schopni klientovi poradit, v jaké profesní oblasti by se mohl nejlépe realizovat, co by ho bavilo a jaký životní styl by mu vyhovoval. MBTI typ můžeme zjistit pomocí testu - ale zrovna tak za použití grafologie. 
Písmo může mít oproti testu určité výhody: k určení osobnostního MBTI typu za pomoci písma nám stačí několik vteřin nebo minut. Rovněž získáváme určitý model partnerského vztahu, protože můžeme odhadovat na jakých styčných a konfliktních plochách se budou odehrávat partnerské interakce a v jakých rolích se budou partneři navzájem doplňovat.
Typologie MBTI vychází z klasických jungovských funkcí doplněním škály perceive - judging a introverze - extraverze.
Seznámíme se s ní do hloubky na dvou na sebe navazujících sobotních seminářích.
Budeme si moci přinést vlastní rukopisy a procvičovat si na nich určování funkcí
a MBTI typů.

Vyzkoušíme si také hypotetické modelování partnerských vztahů.

1. část - 19. 10. 2014, neděle
Osnova semináře:
1. 4 jungovské funkce: myšlení, cítění, intuice, vnímání a jejich projevy v rukopisu
2. hierarchie funkcí: dominantní, sekundární, terciální a inferiorní, jejich vývoj během životního zrání
3. kombinace funkcí a jejich profesní aplikace
4. extravertní a introvertní zaměření jednotlivých funkcí (introvertní intuice versus extravertní intuice atd.)
5. projevy inferiorních (nevědomých) funkcí
6. životní styly: perceiveing a judging a jak je poznat v rukopisu

2. část - 30. 11. 2014, neděle
Osnova semináře:
1. Kierseyho rozdělení na 4 temperamenty: SJ, SP, NF a NT a jejich role ve společnosti
2. psychologický profil 16ti typů MBTI včetně jejich optimální profesní seberealizace, příklady fiktivních i reálných osobností
3. praktické procvičování s rukopisy - určování MBTI typů v písmu
4. MBTI a partnerské vztahy

3. část - 14. 12. 2014, neděle
Živly jsou čtyři archetypální kvality přítomné v naší kultuře po tisíce let. Možná právě pro jejich stáří se jim prozatím moderní psychologie poněkud vyhýbala, ačkoliv už dnes existují testy na určování poměru živlů v osobnosti (Four Elements).
Každý živel se projevuje v písmu (ale i v přírodě) určitými typickými komplexními tvary - a proto je tato typologie v grafologii velmi dobře využitelná. Na rozdíl od testů navíc písmo umožňuje rozlišovat jemné nuance toho, jak se jednotlivé živly v osobnosti mísí a v jakém jsou navzájem vztahu - na jaké prožitkové úrovni je pisatel ve svém životě vnímá a jak jsou tyto archetypální kvality integrovány. Můžeme tak řici, co pisateli schází na cestě k jeho potenciální celosti a co je třeba v jeho psýché ještě vyladit a integrovat. K vyjádření našich vhledů lze pak použít metafor ze světa přírodních dějů, které jsou intuitivní a nemají hodnotící charakter - tudíž jsou pro klienta velmi snadno uchopitelné a zcelující: Voda souvisí se schopností nechat věci volně plynout, země s tím, zda "stojíme nohama na zemi", oheň s tím, jak dokážeme pro něco "zahořet" - a celkový životní pocit smysluplnosti a štěstí souvisí zase s tím, zda se v nějaké činnosti cítíme být "ve svém živlu".  Vracíme se tedy k implicitnímu vědění, jímž oplývá naše řeč a nevědomí. Téma živlů nebylo prozatím v grafologické literatuře zpracováno a jde o autorskou invenci lektora.

Osnova semináře:
1. základní seznámení se čtyřmi živly (oheň, vzduch, voda, země)
2. projevy živlů v rukopisu
3. živlové kombinace a míšení
4. projevy chybějícího živlu - naše slabosti a fascinace
5. živly, sexualita a partnerství - téma doplňování toho, co nám chybí
6. ukázky rukopisů a práce s vlastními písemnými materiály

Vždy 10:00 - 17:00 hod., 900 Kč 
Místo konání: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 22, Praha 1

PARTNERSKÉ VZTAHY

Program:
* přednáška o dnešních partnerských vztazích

* herní plán pro ženy a muže
* rodinné konstelace pro dobrovolné účastníky i pozorovatele
* dialogy o hudbě, sportu, přírodě, cestování aj.

Termín: začátek roku 2015
Místo konání: Art Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2
Cena: 900 Kč

Lektoři: Ing. Vojtěch Franče


II. CYKLUS JUNGOVY ARCHETYPY A JEJICH SYMBOLIKA V GRAFOLOGII, cyklus zahajujeme v červenci 2014

Na dopolední teoretickou přednášku bude navazovat tématicky související
praktický rozbor rukopisu.

V cyklu sobotních seminářů vycházejících z Jungovy hlubinné psychologie 
a zpracování tématicky souvisejícího grafologického rozboru se dozvíte:
• jak archetypy ovlivňují a modifikují vztahy
• jakými způsoby my samy můžeme tyto vztahy vědomě ovlivňovat 
• prohloubíte své sebepoznání,
• podpoříte uzdravování vztahů a jejich přirozenou proměnu
Eva Franklinová a Štěpánka Čechová

19.7.2014 Persona a Stín
9.8.2014 Archetyp Otce
20.9.2014 Archetyp Matky
11.10.2014 Anima a Animus
15.11.2014 Partnerské vztahy aneb Anima a Animus v nás
13.12.2014 Velká matka a Moudrý stařec
10.1.2015 Bytostné Já

Vždy 9:30 - 17:00 hod., 800 Kč
Možnost 9:30 - 12:45 hod. dopolední tématická přednáška, 450 Kč
nebo 13:45 - 17:00 odpolední společný rozbor souvisejícího rukopisu, 400 Kč.

III. CESTA OBRAZEM ANEB POSELSTVÍ MADONY VE SKALÁCH

V průběhu nedělního semináře se dozvíte o:
- využití symboliky psací plochy ve výtvarném umění
- základních principech práce se symboly
- jak rozumět obrazům a jak v nich začít číst
- jakým způsobem probíhá prožitková práce s obrazem
- analýze symbolů s prožitkem v obrazu Madona ve skalách
Eva Franklinová a Štěpánka Čechová

Termín: 10.8.2014 od 9:30 - 16:30 hod.
Místo konání: Art Centrum Botič, Praha 2
Cena: 880 Kč

IV. PRÓZA A IMAGINACE, kurz zahajujeme v říjnu 2014

Vyslechnete si tipy a řemeslné rady týkající se psaní prózy, procvičíte si tvůrčí postupy, ale navíc se vyladíte na vlnu imaginace, a tím překonáte vnitřní bloky 
a dosáhnete kontaktu s hlubšími vrstvami vaší psychiky.
Zastavení se v čase a prostoru, prožitek rituálu přechodu mezi snem a realitou.
Tajemný čas v souladu s přírodními cykly, hledání významů skrze smyslové vnímání.
Zkušenostní proces na několika krátkých textech.

V. DÍLNA TVOŘIVÉHO PSANÍ aneb jak psát o vlastním tématu, MariePavlovská, kurz zahajujeme v říjnu 2014

Mnozí máme témata, která bychom rádi vyjádřili, ale nevíme jak na to. Řešením je návštěva kurzu tvůrčího psaní. Seznámíme se s různými literárními formami, které si vyzkoušíme ve cvičeních, stejně jako pomocí dalších cvičení se uvolníme a rozepíšeme.


VI.TAJUPLNÝ SVĚT GRAFOLOGIE, Štěpánka Čechová a Blanka Kovaříková, pokračujeme od ledna 2015

Tajuplný svět grafologie

Společně se známou grafoložkou Ing. Štěpánkou Čechovou (podrobný článek o ní najdete v sekci Texty - Další osobnosti) jsem se pustila do projektu Slavní Češi, v němž se podíváme na osudy významných osobností skrz jejich rukopis. Štěpánka Čechová pořádá v Institutu celostní grafologie mnoho zajímavých akcí a nyní k nim přidala i naše setkání. Zahajujeme na téma Vladimír Ráž. V komponovaném pořadu, který se uskuteční v sobotním čase od 10 do 17 hodin, se podíváme na příběh známého herce a na jeho rukopis. Dojde ovšem také ke srovnání jeho písma s písemným projevem jeho syna Martina, dcery Veroniky a jeho vnučky Natálie. Samotnou mě bude zajímat, zda Štěpánka Čechová nalezne nějaké genetické shody v jejich rukopisu a hlavně, jaké povahové rysy jejich osobností odhalí. Je to pátrání téměř detektivní. Proto také budeme pokračovat osobností, která vynikla právě v oboru detektivním - a jistě jste již uhodli, koho bych asi tak mohla nabízet - bude to policejní rada Vacátko, skutečným jménem Josef Vaňásek.

 
 
a

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz
oa1