"Pravda je slunce ducha."

Luc de Clapiers Vauvenargues

Přihlášení

GRAFOLOGIE

Poznejte hlouběji sebe sama, své blízké i lidskou povahu obecně.

Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností
o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit velmi přesně vitalitu, hospodaření s energií, temperament, racionalitu, sociabilitu, vůli, dynamiku
a další vlastnosti pisatele.
Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost
a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáme také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín".

Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď".

Historie

1609 v Paříži soudní mistr písařský Francois Demelle napsal: „Návod k posuzování padělaných písem neboli k srovnání písma s podpisem".

1622 v Bologni učený profesor lékařství Camillo Baldo vydal italské pojednání
o tom, jak lze z rukopisu poznat pisatelovu přirozenost a povahu.

1875 položil základní kámen k systému vědeckého rozboru písma
a zároveň „francouzské grafologické škole" duchovní Jean Hippolit Michon: „Systéme de Graphologie".

1897 berlínský znalec písma Wilhelm Langenbruch , mnichovský básník, sochař
a grafolog Hans H.Busse, psychiatr Georg Meyer (dílo: „Vědecké základy grafologie") a filosof Ludwig Klages založili Německou grafologickou společnost.

Profesor fyziologie Wilhelm Preyer knihou „Psychologie písma" postavil základ „německé grafologické škole".

Další významné mezinárodní osobnosti zabývající se rozpoznáváním lidské povahy
podle písma: Aristotelés, Goethe, Max Pulver, Roda Wieserová a další.

Významní čeští grafologové: Robert Saudek, Vilém Schönfeld, Julie Flanderková, Libor Richter.

Obsah kurzu

Teoretické základy grafologie

 • vznik a vývoj grafologie
 • ruční písmo jako výrazový a symbolický prostředek
 • souvislosti mezi symbolikou kresebných testů a psychologií písma
 • dělení a významy znaků v psacím písmu
 • komplexní dojmové znaky
 • měřitelné a popsatelné znaky
 • hypotéza – ověření – skupiny znaků
 • struktura osobnosti skrze analýzu ručního písma – určování vlastností pisatele
 • postup pro vypracování grafologického rozboru rukopisu
 • obecná psychologie
 • teorie psychologie osobnosti
 • aplikovaná psychologie

Praktická část

vypracování grafologických rozborů osobnosti :

 • osobní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické
 • sebepoznávací cvičení

 

Organizace kurzů

Kurzy ve všední dny se konají v pravidelných týdenních intervalech. 
Délka 1 lekce je 1,5 hod.
Další formou výuky  jsou kurzy intenzivní sobotní, individuální, víkendové a letní týdenní semináře, přednášky.

V ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály.

Analýza ručního písma viz grafologické rozbory.


Více na
kurzy ve všední dny,  intenzivní, víkendové semináře, přednášky, individuální konzultace.

 
a

Ing. Štěpánka Čechová

Grafologická poradna ISIS

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz