logo Isis

Institut celostní grafologie

mobil: 602 277 019, tel.: 222 231 700
e-mail: g.isis@centrum.cz
Facebook
logo Isis
Přihlášení

Lektoři

Ing. Štěpánka Čechová

Vystudovala ekonomiku na VŠE.
Grafologii se věnuje od roku 1986. Profesionálně po absolvování rekvalifikačního studia grafologie a psychologie,  zakončeného akreditací MŠMT ČR.
Pokračovala studiem grafoterapie a jeho ukončením získala lektorské osvědčení.
Absolvuje arteterapii na Masarykově universitě v Brně.  

Vypracovává analýzy ručního písma – osobnostní, partnerské, volby studia
a povolání, personalistické, vyučuje grafologii a arteterapii.

Na život každého člověka pohlíží jako na individuální dar a záměr. Za cíl potom považuje jejich nalezení a naplnění v souladu se zákonitostmi humanismu.

 

 

                                              

                                                  

 

 

                                              

                                          

 

        

 

 

Mgr. Eva Franklinová

Vystudovala psychologii v USA (Chapman University, Orange, California), kde také získala právo provozovat soukromou praxi v oboru manželského, rodinného
a dětského poradenství.

Pracovala jako terapeut na psychiatrických odděleních zaměřených
na problematiku poruch příjmu potravy a drogové závislosti.

Věnuje se aplikaci psychologie, grafologie a arteterapie v osobním
a personalistickém poradenství.

 

 

 

MUDr. Lenka Záhlavová

Narozena 27.11.1962 v Praze

Studia:

gymnázium Jana Keplera - www.gjk.cz
FDL UK - www.lf2.cuni.cz (1981 – 1987)

  • Atestace I.stupně z pediatrie (1990)
  • Atestace z alergologie a klinické imunologie (2009)

Zaměstnání:

I.DK FN Motol - www.fnmotol.cz/pediatricka-klinika-uk-2-lf (1987 – 1991)
ÚHKT – typizace štěpů pro BPK - www.bpk.cz (1997 – 2007)
IKEM - CSCR-Prague - www.darujzivot.cz  (od 2008)

Ostatní:  

2006 – korespondenční kurs grafoterapie + lektorské školení www.grafoterapie.cz 
2007 – kurz kraniosakrální terapie pořádaný IMTE - www.imte.cz

 
a

"Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne.
Má takový smysl, jaký mu dáme."

Seneca

oa1