" Mysl musí být zaměstnána, neboť není-li zaměstnána, stáváme se mrzutými"

Samuel Johnson

Přihlášení

Náš lektorský tým

Ing. Štěpánka Čechová

Vystudovala ekonomiku na VŠE, absolvovala rekvalifikaci v oboru grafologie,  zakončenou akreditací MŠMT ČR a arteterapeutické vzdělání na Masarykově universitě v Brně pod vynikajícím vedením:  Doc. PhDr. Otto Čačka, PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., Mgr. Petra Vláčilová, ...
Závěrečná práce: "Arteterapie v průběhu roku".
"Výcvik v prevenci patologických jevů ve společnosti" - KPPP, Praha 5.
"Arteterapeutické techniky" - výcvik, Fokus, Praha 6.

Vypracovává analýzy ručního písma – osobnostní, partnerské, volby studia
a povolání, personalistické a kombinované, vyučuje grafologii, arteterapii a finanční a ekonomickou gramotnost..
Věnuje se poradenské praxi.
Je autorkou čtyřdílných skript GRAFOLOGIE I., II., III. a IV.

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/2125622206 
z 31.10.2012) 
Host dne-88.díl/Metropol - televize plná Prahy z 1.9.2011
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/stepanka-cechova-grafologie--836442
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/stepanka-cechova-grafoterapie--852318
http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/stepanka-cechova-arteterapie--868482 
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2010/20/pismo-comenia-script-nevhodny-zasah-do-osobnosti-deti/#.UPag3UTKiSo 
Tisk: Lidové noviny, Mělnický DNES, Pardubický DNES, Pražský DNES, ...

Na život každého člověka pohlíží jako na individuální dar a záměr. Za cíl potom považuje jejich nalezení a naplnění v souladu se zákonitostmi humanismu.

 

Mgr. Eva Franklinová

Vystudovala obor psychologie v USA (Chapman University, Orange, California), kde také získala právo provozovat soukromou praxi v oboru manželského, rodinného a dětského poradenství.

Pracovala jako terapeut na psychiatrických odděleních zaměřených
na problematiku poruch příjmu potravy a drogové závislosti.

Věnuje se aplikaci psychologie, grafologie a arteterapie v osobním a personalistickém poradenství, podílí se na výuce v ICG.


Anna Frombergerová

Absolventka Nerudova gymnázia v Hellichově ulici, Praha 1, studentka ICG
a PPUK Praha - obor psychologie.

Tato talentovaná výtvarnice je tvůrkyní originálních šperků z korálků a jiných materiálů, které podtrhují kouzlo jejich nositelek.


Renata Jírová

Pět let se specializuje na irisdiagnostiku, astropsychologii a typologii podle aurických barev, poradenství zdravé výživy a životního stylu, prodej přípravků
z hlívy ústřičné.
Odezíráním z oční duhovky objevuje skryté příčiny zdravotních potíží klientů
a nabízí možnosti jejich řešení. Tato metoda buduje a chrání zdraví, posiluje životní energii, aktivuje a podporuje tvorbu endogenních enzymů a přirozenou cestou formuje postavu.
Vede Natur apatyku na Kladně.


Jaromír Kozák

Akademické vzdělání získal na UK v Praze v oboru egyptologie a archeologie.
Je českým egyptologem, spisovatelem, překladatelem, badatelem v psychického výzkumu, religionistiky a historie s důrazem na egyptologii.
Autor publikací: Svět léčitelství 1/Psychoenergetika - Léčba životní silou
(Lečme příčiny), Eminent 2005, Egyptština - Jazyk bohů, 2008, ...


Helena Bendová

 

Marketing a správce stránek facebook.
Zakladatelka a ředitelka Art Centra Botič.

 
a

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz
oa1