GRAFOLOGICKÉ ROZBORY RUKOPISŮ

Grafologické rozbory rukopisů jsou určené pro jednotlivce i pro firmy.

Podklady potřebné ke zpracování analýzy ručního písma:

 • vlastní, psacím písmem psaný text formou dopisu (vč. oslovení a podpisu)
  na nelinkovaném papíru v rozsahu nejméně 1xA4. Doporučujeme připojit ještě další ručně psané poznámky, výpisky nebo seznamy či vzkazy, které nejsou starší než-li  1 rok od zadání grafologického rozboru rukopisu
 • věk (nepozná se z písma – fyzický věk často neodpovídá věku psychickému)
 • národnost (důležitá je školní předloha, podle které se učil pisatel psát psacím písmem)
 • pohlaví
 • zda píšete pravou či levou rukou
 • dokončené vzdělání případně povolání (povolání má vliv na pisatele, známe umělecká, vědecká aj. písma)
 • podklady můžete zaslat poštou viz. Kontakt nebo předat osobně
  po předchozí domluvě

Doporučujeme:

 • uvést účel a cíl, zda chcete zaměřit analýzu písma na sebepoznání
  nebo studijní či profesní volbu, partnerské vztahy apod.

Grafologické rozbory rukopisů pro jednotlivce

Osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, kombinované:

 • umožňují určit pisatelovu vitalitu, hospodaření s životní energií, temperament, volní vlastnosti, racionální a emocionální dimenze, komunikační schopnosti atd.
 • schopnosti, vlohy i nadání, silné stránky osobnosti na jedné straně a slabší stránky na straně druhé
 • analýza ručního písma vede k poznání pestrosti své osobnosti i porozumění své životní cestě

Grafologické rozbory rukopisů pro firmy

Zjišťují se pouze vybrané charakteristiky osobnosti pro oblasti:

 • výběrová řízení uchazečů o zaměstnání
 • změny pracovních pozic v rámci firmy
 • sestavování pracovních týmů na základě rukopisů tj. určení komplexní psychosociální diagnostiky za účelem optimalizace spolupráce, výkonu
  a podnětných, příjemných vztahů na pracovišti

Ceny

Grafologický rozbor rukopisu pro jednotlivce 2 900 Kč
Partnerský grafologický rozbor pro 2 osoby (snoubenci, rodič a dítě, společně podnikající)  4 900 Kč
Grafologický rozbor rukopisu pro firmy  4 500 Kč

Cena zahrnuje konzultaci v délce cca 1 hod., která je dialogem mezi pisatelem
a grafologem o vypracovaném grafologickém rozboru.

Záloha na zpracování grafologického rozboru rukopisu činí 1 000 Kč a je splatná zároveň s obdržením písemných podkladů od zadavatele. Do 14 dnů od přijetí písemného podkladu a zálohy bude zpracována písemná analýza rukopisu, pokud není dohodnuto jinak.

Slevy pro účastníky a absolventy kurzů ICG a jejich přímé rodinné účastníky najdete na Obchodní podmínky.