"Lépe zapálit malou svíčku, než procházet tmou"

Konfucius

Přihlášení

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální konzultace nabízejí setkání, která v krátkém čase přispějí k hlubšímu vhledu na určité téma nebo do konkrétní situace a projasní je.
Často se skrze individuální konzultace objeví několik možností řešení, dosud neznámých. Nástroje k poznání a změně používáme z oblasti grafologie, grafoterapie, arteterapie, psychologie, meditačních technik a regresní terapie.
Přístup ke změně je celistvý a systematický. 

Témata individuální konzultace

Otázky z oborů

  • grafologie (teorie, grafologické rozbory osobnosti, partnerské, obchodní partnerské, studijní
    a profesní, kombinované, personalistické grafologické rozbory osobnosti)
  • grafoterapie (význam originálních znaků v rukopisu, individuální úprava rukopisu)
  • arteterapie (diagnostika autorského díla, výběr arteterapeutických nástojů)
  • kresba – malba - v letním semestru 2013 činnost pozastavena

Situační témata

Osobnost, vlastní život (osobní, profesní), význam a vliv blízkých vztahů.
Křižovatky, rozhodování, odbočení a návraty, zastavení, zdržení, ztráty na životní cestě.
Minulost, přítomnost a budoucnost.
Sny – podmínkou individuální konzultace jsou minimálně 3 významné sny.

Metody

Grafologie, grafoterapie, arteterapie, psychologie, regresní terapie, meditační techniky.
Metody zvolíme na základě dohody s klientem po vysvětlení jejích účinků.

Cíl

Hlubší sebepoznání, porozumění svojí životní situaci a blízkým vztahům, vhled
do vlastní životní cesty a objevení jejího smyslu, nalézání řešení na osudových křižovatkách a získávání nadhledu nad odbočkami, uvolnění přístupu ke zdrojům životní energie a radosti, zlepšení komunikace.

Délka setkání  

Podle dohody, zpravidla 1 – 2 hod. týdně.
Termíny dohodou na mobilu: 602 277 019 bez časového omezení pro krizové situace.

Ceny individuálních konzultací

Pro veřejnost : 800 Kč za 1 hod., 500 Kč za každou další hod.

Pro studenty a absolventy kurzů ICG a jejich přímé rodinné příslušníky:
600 Kč za 1 hod., 400 Kč za každou další hod.  

Platbu je možné provést hotovostně, dárkovým šekem, poukázkami Sodexho – Flexi Pass, Holiday Pass, Relax Pass.

 

 

 

 

 

 

 

 
a

Ing. Štěpánka Čechová

INSTITUT CELOSTNÍ GRAFOLOGIE

Vodičkova 6
110 00 Praha 1

Mobil: 602 277 019
Tel.: 222 231 700
E-mail: g.isis@centrum.cz
oa1